Alkohol- och Drogpolicy

Hylte Ryttarförening är en förening, bildad 1975, där huvudinriktningen är ridning i
träning och tävlingsform.

Alla som är föreningsanslutna (medlemmar) till Hylte Ryttarförening skall känna till och få information om HyRF:s alkohol och drogpolicy. Syftet är att förhindra
alkoholens och drogernas negativa verkningar i samhället. Ungdomar under 18 år
skall särskilt beaktas i detta arbete och här har ledare, tränare och andra
aktiva i föreningen en central roll.

Hylte Ryttarförenings övergripande alkohol-och drogpolicy

- HyRF tar avstånd från att alkohol, tobak och narkotika används i föreningen.
- HyRF tar avstånd från alla former av doping.
- HyRF verkar för ett sunt liv. Kunskapen om positiva samband mellan kost, motion och drogfrihet skall belysas.

Hylte Ryttarförening har kommit fram till följande vad gäller:

Kontaktperson: Ordförande i föreningens styrelse. Är ansvarig för föreningens hantering av policyn.

Uppföljning: HyRF kommer regelbundet att ta upp hur policyn efterlevs på styrelsemöten och personalträffar som genomförs under terminen.

Ridanläggning: Ingen alkohol eller droger får förekomma i samband med träning eller tävling

Ridläger/aktivitetsdag/evenemang: I samband med HyRF:s aktivitetsdagar, ridläger eller annan form av evenemang är all förtäring av alkohol/droger förbjudna.

Doping och narkotikamissbruk: Om något bruk uppdagas så tar ansvarig i föreningen kontakt med berörd målsman, för ungdom under 18 år.
Narkotikabrott anmäls till polis och dopingbrott anmäls till Svenska Ridsportsförbundet.

Tobak: Rökfri miljö gäller på anläggningen, rökare hänvisas till uppmärkt plats.

Förankring av policyn: Alla medlemmar samt föräldrar till barn under 18 år kommer genom medlemsavgiften att informeras om HyRF:s alkoholpolicy. Kontaktpersonen skall informera styrelsen, tränare och ledare.