Alkohol- och Drogpolicy

Hylte Ryttarförening är en förening, bildad 1975, där huvudinriktningen är ridning i
träning och tävlingsform.

Alla som är föreningsanslutna (medlemmar) till Hylte Ryttarförening skall känna till och få information om HyRF:s alkohol och drogpolicy. Syftet är att förhindra alkoholens och drogernas negativa verkningar i samhället. Ungdomar under 18 år skall särskilt beaktas i detta arbete och här har ledare, tränare och andra aktiva i föreningen en central roll.

Hylte Ryttarförenings övergripande alkohol-och drogpolicy

- HyRF tar avstånd från att alkohol, tobak och narkotika används i föreningen.
- HyRF tar avstånd från alla former av doping.
- HyRF verkar för ett sunt liv. Kunskapen om positiva samband mellan kost, motion och drogfrihet skall belysas.

Hylte Ryttarförening har kommit fram till följande vad gäller:

Kontaktperson: Ordförande i föreningens styrelse. Är ansvarig för föreningens hantering av policyn.

Uppföljning: Styrelsen tar regelbundet upp hur policyn efterlevs under verksamhetsåret.

Ridanläggning: Ingen alkohol eller droger får förekomma i samband med träning eller tävling

Ridläger/aktivitetsdag/evenemang: I samband med HyRF:s aktivitetsdagar, ridläger eller annan form av evenemang är all förtäring av alkohol/droger förbjudna om aktiviteten riktar sig till barn eller ungdom. Vid speciella evenemang tillåts ett normalintag av alkohol för deltagare som fyllt 20 år.

Doping och narkotikamissbruk: Om något bruk uppdagas så tar ansvarig i föreningen kontakt med berörd målsman, för ungdom under 18 år.
Narkotikabrott anmäls till polis och dopingbrott anmäls till Svenska Ridsportsförbundet.

Tobak: Rökfri miljö gäller på anläggningen, rökare hänvisas till uppmärkt plats.

Förankring av policyn: Policyn är anslagen på föreningens hemsida och all anställd personal försäkrar på sina anställningskontrakt att respektera denna.