Olycksfallsförsäkring för medlem

Du som är medlem i Hylte Ryttarförening olycksfallsförsäkrad i Folksam genom Svenska Ridsportförbundet.
Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • enskild ridning och träning.
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
  • Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Anmäl skada så här
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950950 säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport
Läs mer om olycksfallsförsäkringen här>>