Uppstallning

Privatstallet

I vårt privatstall finns det 5 hästboxar. Vi är ett gott gäng som värnar om gemenskap och hjälpsamhet. 

Privatstallet finns på vår anläggning. Vårt ridhus är 20x40 meter med ett nytt underlag från 2020, sand blandat med spånflis. Detta gör att hästarna får ett fint arbetsunderlag att jobba med och minskar skaderisken. Vår belysta utepaddock är dubbelt så stort som ridhuset.

Boxplatserna kostar 1300 kr/mån, då ingår anläggningsavgiften. Det ingår också torvströ, fodring morgon och lunch samt utsläpp i hagen vardagar. Vid täckespåtagning tillkommer en kostnad om 200 kr/mån.

Om intresse finns att hyra stallplats i vårt privatstall maila oss på hylte.rf@hotmail.se för att registreras på intresselistan. Styrelsen godkänner hyresgäst innan denna erbjuds plats. Kriterierna som vägs in i beslut är att hästen är lagom stor för den box som finns tillgänglig, vaccinerad, frisk och uppfostrad så att vår personal kan hantera den utan risk. Vidare skall hästägaren ha styrkt betalningsförmåga och följa föreningens bemötandepolicy samt vara så hästkunnig att man kan ingå i den gemensamma skötseln av in/utsläpp, fodring med mera. Aktiva medlemmar i föreningen och ridande elever ses som prioriterade hyresgäster om de fastställda kriterierna uppfylls.


Kontakt

Är Du intresserad av att stalla in din häst hos oss vänligen kontakta ansvarig för privatstallet, Agneta Ljunggren via e-post hylte.rf@hotmail.se