Styrelse

Vår ambition i styrelsen är att driva och utveckla vår förening. Tillsammans med verksamhetsansvarig och övrig personal gör vi vårt yttersta för att ni som medlemmar ska få ta del av en utvecklande förening. Både om du är ridskoleelev, förälder eller privatryttare. Vi i styrelsen jobbar i kommittéer tillsammans med medlemmar utanför styrelsen.

Anläggningskommittén: Ser till att vår anläggning är fin och iordning. Ordnar fixa dagar och har ständigt något att fixa med.

Ordförande Rolf Näslund på Bobby tillsammans med Anna Roos
Ordförande Rolf Näslund på Bobby tillsammans med Anna Roos

Marknadskommittén: Här genomför vi olika försäljningsaktiviteter. Vi pratar även med föreningens sponsorer och försöker knyta nya sponsorer till oss. Hemsidan är också något som ligger inom vårt område. 

Aktivitetskommittén: Här försöker vi skapa roliga aktiviteter utanför ridskolan både för ridskoleelever men även för övriga medlemmar. Månadsklubben är något vi genomför nu.

Har du några funderingar på hur vi kan utveckla verksamheten eller vill du vara med i någon kommitté? Maila oss på hylte.rf@hotmail.se.

Tillsammans gör vi det möjligt.


Styrelsen 2022

Ordförande:
Rolf Näslund

Kasssör :
Ingela Emanuelsson

Sekreterare:
Jessica Westman

Ledamöter:
Monica Larsson (medlemsregisteransvar)
Torbjörn Larsson
Anna Holmèn (personalansvar)
Jessica Westman
Anna Heijel
Lars Johansson
Ingela Emanuelsson
Gurlie Holmgren (US representant)

Suppleanter:
Agneta Ljunggren 
Kerstin Håkansson 
Marie Jakobsson
Ebba Bergstrand  
Sabina Johansson (US representant)  

Ridskolans representant:
Leontina Lammheden