Bemötandepolicy

Det är viktigt att ha ett bra bemötande i och på vår Ryttarförening, vi värnar om trivsel och ett gott bemötande från alla som vistats här på anläggningen.

Tänk på detta:

  • Var vänlig, öppen och ärlig för att bidra till en trivsam och öppen atmosfär.
  • Bemöt andra så som du själv vill bli bemött.
  • Alla ska känna sig välkomna, både nya och gamla människor som vistas här.
  • Tala MED varandra och INTE om varandra. Ha en rak kommunikation gentemot varandra.
  • Vi är positiva och verkar för föreningens bästa.
  • Alla ska förebygga och inbegripa mot dålig stämning och mobbning.
  • Alla individer är olika. Acceptera och respektera detta och se det som en resurs.
  • Var ett föredöme och dela med dig av kunskap på ett vänligt sätt till de mer oerfarna.
  • Vi tar upp, diskuterar och reder ut oenigheter direkt med de inblandade och lämnar det sedan till handlingarna.
  • Vi stöttar och hejar på varandra och kom ihåg att ett leende smittar.