GDPR

Till alla medlemmar och verksamma inom Hylte Ryttarförening.


2018 ersätts personuppgiftslagen PUL med dataskyddsförordningen GDPR, därför jobbar vi även nu i HyRf extra med hur vi hanterarera persondata.

Vi använder oss av Riksidrottsförbundets riktlinjer. Här kan ni logga in om ni vill läsa mer utförligt: rf.se/bidragochstod/Personuppgifter

HyRf använder persondata i

- Medlemsregistret i IdrottOnline i syfte att nå kontakt, hantera avgifter/ansökningar, försäkringar, förbundsrapportering etc.

- Tävlingsverksamhet t ex startlistor, statistik- Ridskoleverksamhet t ex gruppfördelning, märkestagning- Föreningsarbetet t ex styrelsearbete och andra aktiviteter

- Hemsida och Facebookgrupp för att nå ut med information om vad som händer och har hänt. Här kan e ök förekomma mailadresser och telefonnummer till de som är ansvariga för vissa uppgifter. Vi använder foto och namn på deltagare i aktiviteter och tävlingar efter att fått ett muntligt ok vid varje tillfälle från de medverkande.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga., och använder bara personnummer när det är nödvändigt.

Varje medlem har rätt att begära ut registerutdrag eller invända mot behandlingen av persondata. Det gör man skriftligt till styrelsen.