Inför årsmötet den 27 feb.

25.02.2022

Hylte Ryttarförening håller sitt årsmöte den 27 februari klockan 11.00 via teams. Nedan finns verksamhetsplan 2022, verksamhetsberättelse 2021 samt resultat- och balansrapport att ladda ner. 

De som önskar delta mailar hylte.rf@hotmail.se sitt intresse och anger vilken mailadress de önskar få teams-kallelsen till.