Utdrag från styrelsemöte 210805

11.09.2021
Cabell
Cabell

Sammanfattningen av Växa Sveriges rapport om Ridskolans anläggning gicks igenom. Det är Hylte kommun som begärt en genomgång för att belysa om anläggningen uppfyller gällande krav och rekommendationer ur djurskyddssynpunkt. Resultat se bilaga 1.Det är mycket att göra i stallet och även i utemiljön. Rolf gör en prioriteringsordning. Är det något vi kan fixa själva? Vad ska kommunen göra ?

Ajournerad till nästa möte är delen om Miljö/hållbarhet. Här ligger vi i framkant och detta bör framhållas som god PR för föreningen

US planerar inköp av ponny.

Ridskolans HT börjar v 33. Några sena avhopp av mer erfarna som gör det svårt att få planeringen i hamn. Det finns många nybörjare och en ny grupp startas upp fredagar kl 15.

Hästar:

Vi fortsätter att låna ponnyn Pricken.
4 st hästar ska lånas från High Chaparall men de kommer inte förrän 5/9.
Beslutades att sälja Cabell. Tina har tryckt på vår hästförmedlare, för att vi ska få vår ersättaren för Jake.

Belysning ordnas vid varje hages in/utsläpp. Lars och Torbjörn tar på sig att fixa de trasiga boxväggarna till helgen. Torbjörn harvar och vattnar inför tävlingarna 13-14/8. Rolf klipper gräset.

Spilta 7 + 8 behöver göras om till box.

Angående uthyrning av vår hästtransport beslutades följande.
Medlemmar får hyra det för 500:-/dag, är det för transport av ridskolans hästar så reduceras priset till 300:-. Kontrakt ska skrivas vid uthyrning med krav hur städning och iordningsställande ska vara efter lån, och att hyrestagaren får betala självrisken eller kostnad för reparation/ iordningsställande vid skada eller bristande iordningsställande.

Marknadskommittén
Information om vår nya hemsida som planeras klar innan HT. Foton kommer att tas v 32.
V 34 är det möjlighet att prova klubbkläder.
Anna He har anmält att vi ska jobba med att plocka skräp ersättning 5000:-
Ny försäljning planeras till hösten troligen blir det Knäredskyckling och kakor.

Aktivitets och Utbildningskommittén
Grönt kort kurs är genomförd 11 deltagare varav 2 utifrån.
Månadsklubben får projektstöd från RF-SISU för att täcka tränings och lokalhyra och fika. Prova på terrängbana på Lundåkra blev framflyttad pga för få anmälda. Dressyrträning med Emma Mårtensdotter 3/8 samlade 6 ekipage och gav tillfälle för många att samlas och trivas runt om. Planer för HT är: Horsemanship, hästens utrustning, travbanan, gymkhana.

Föreningssamarbete i Hylte. En digital sida ska göras där föreningar kan delge varandra + informera invånare om aktiviteter etc. En föreningsklassiker ska genomföras september -november: Prova på från 3 olika föreningar och få en uppmuntran. För HyRfs del så får i göra en aktivitet till deltagarna t ex prova på ridning, man kan också ta emot i ordinarie verksamhet om det fungerar.

Privatstallet
2 nya hyresgäster kommer i augusti/september. Det finns ytterligare 4st som köar för plats.

Personal
Ronja tar måndagarna och Maria Lönn onsdagarna i stallet.
Instruktörer som under VT.