Månadsklubbens aprilaktivitet: Centrerad Ridning

26.03.2023

Välkomna till Månadsklubbens aprilaktivitet!!!!

Vad händer ????
Ni får chans att lära er om och prova på Centrerad Ridning (CR)

Aha … men vad är CR ???
Jo det är ett komplement till all ridning. Övningar för att få människa och häst i fysisk och psykisk balans. Ryttaren ska utveckla sin koordination, följsamhet, balans och ryttarkänsla.

Mmm det låter bra . Vem kan lära oss om detta ???
Yvonne Larsson kan. Yvonne är utbildad ridinstruktör, har haft egen ridskola i 35 år, är Certifierad tränare i CR nivå 2 och mycket mer.

Var och när ?
På Ridskolan söndagen 16/4 kl 10

Kostar det något?
Nej, RS Sisu sponsrar med kostanden. MEN det tas ut hyra av ridskolehäst 100:-/1 tim samt anläggningsavgift för privathäst 50:-
Icke medlemmar dubbel anläggningsavgift och i mån av plats.

Vad är det för upplägg?
Vi börjar med ett litet pass med gemensam teori, därefter ridning . Det bästa är om ni jobbar i par och är 2 om varje häst. En rider 30 minuter den andre tittar och lyssnar, sedan byter man .

Anmälan till Agneta 0703-840901 på sms med namn på ryttare/ ryttarna + häst . Senast 9/4. Ungdomar har förtur till 2/4.


Centrerad ridning är inte en ridstil utan ett komplement till all ridning oavsett vilken disciplin eller ambitionsnivå ryttaren har. 
Inom CR används många olika övningar som alla bygger på att få människan och hästen i fysisk och psykisk balans. Övningarna härstammar från bland annat tai chi och chi gong men också från ny och modern forskning inom människans och hästens biomekanik. Ofta börjar man med att göra avsuttna övningar utan häst för att i lugn och ro öka möjligheten till medvetenhet, bryta gamla rörelsemönster och lättare kunna träna in och lära sig ett nytt mönster. 
Genom att ge ryttaren de övningar och tankemodeller just den behöver för att utvecklas ökar kroppsmedvetenheten, koordination, följsamhet, balans och ryttarkänsla. Grundtekniken i CR är de fem grundstenarna; Mjuka ögon, andningen, kroppens byggklossar, centrering och att grunda sig. 

Oavsett ålder, ung eller gammal, nybörjare eller rutinerad ryttare så finns det övningar som passar alla. Målet med CR är att ge ryttaren fler och nya verktygför en mer harmonisk och utvecklande ridning där både Människa och Häst har roligt! 

  • Egen ridskole- och kursverksamhet Umeå, Västerbotten 1977-2020
  • Utbildad ridinstruktör SvRf
  • Certifierad tränare i CR nivå II
  • Diplomerad Equine Touchterapeut och lymfmassör
  • diplomerad instruktör i Uppbyggande Träning för häst (SWUS)
  • Ambulerande ridinstruktör/tränare Halland, Småland och övriga Sverige 2020.

Finns mer att läsa om mig och Centrerad ridning på www.yvonnelarsson.nu