Utdrag från styrelsemöte 211209

15.12.2021

Nedan kan ett utdrag från styrelsemötet för Hylte Ryttarförening 20211209 läsas.

US rapportering
ULK kurs, Gurlie och Elvira deltar.

Ridskolans rapportering
Anläggningen nu öppen igen efter nedstängningen pga smitta.

Beslut att ha en gemensam insats första två veckorna på terminen som stallvärdinnesupport från hästkunniga vuxna för att utbilda våra ridande elever i stallet. Informeras om detta i utskicksmailet inför terminsstarten.

Anläggningen

Lars kommer att köpa in material till käpphäststallet v49, så att praktikanten kan bygga detta på logen.

Marknadskommittén
Minicafét är igång sedan en vecka tillbaka.

Marknadskommittén har vuxit med ytterligare en medlem, Jenny Amaya, välkommen!

Ekonomi
Vår anläggning är nu registrerad hos Jordbruksverket

Årsmötet
Beslut att alla verksamhetsberättelser har en sammanfattning och det är endast den som läses upp på styrelsemöte.

Datum för årsmötet är 27/2-2022. Mötet utlyses i sociala medier, hemsida och i stallet

Övriga punkter
Viktigt att vi bibehåller information om avstånd, handsprit osv då Pandemin ännu inte är över. Viktigt att vi fortsätter att hålla oss uppdaterade om eventuella restriktioner.