Utdrag styrelsemöte 20221018

01.11.2022

US
Deltaga på julmarknad
Någon form av halloweenaktivitet
US kommer att genomför en julshow

Ridskolan
Höstlovsaktiviteter är uppe/ute.
Vi lånar just nu en B-ponny (Sune)
Lånar A-ponny (Kajsa).
Våren då alla elever kommer få prova på WE och rida ett litet program på lektionstid
Frågan kom från Knystaforsen att få köpa hö av ridskolan till att ha I deras matlagning, ett litet roligt sidospår som kanske kan genererar I någon sponsrad pizzakväll.

Anläggning
Torbjörn kommer att harva inför KM I dressyr på söndag.
Lars kommer att köpa in och bygga isolerade vattenbaljor inför vintern till hagarna,

Marknadskommittén
I dagsläget 107 lotter kvar av sportlotterna
Beslut: att köpa in resterande lotter efter en uppdatering efter dressyrtävlingen I helgen.
Hööks kväll onsdag V44 samma upplägg som sist
Städa Sverige, belöning för de som var med, Studiebesök på Stall Arvidsson blir den 15/11.
Sponsorerna tackas genom ett mail nu när det gått 2 år.

Aktivitetskommittén
Månadsklubben har WE nu I oktober,
I november kommer våra ridinstruktörer gå på en inspirationsdag.

Nästa styrelsemöte 22/11 kl. 18.30